Tel: +48 608 245 279, +48 668 552 608 E-mail: biuro@artplastelektro.pl

Realizacja działań inwestycyjnych

RealizacjaBENEFICJENT:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ARTPLAST Artur Krywultzrealizował projekt pn.:
"Realizacja działań inwestycyjnych zmierzających do dywersyfikacji oferty firmy oraz wzrostu konkurencyjności w dobie skutków trwającej pandemii COVID-19."
Umowa: UDA-RPSL.03.02.00-24-095F/20-00Wartość projektu: 644 000,00
Kwota dofinansowania: 547.400,00


Cel projektu: Innowacyjne produkty i usługi w dobie trwającej pandemii COVID-19
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie https://www.scp-slask.pl/